ממברנה Filmtec U.S.A

ניתן לקבל GPD 35,50,75,100.

ניתן לקבל GPD 35,50,75,100.