מילוי מיכלי הגזה עד 3000

מיכל הגזה לסודה בר מעיינות – עד 3000 כוסות.
המיכל הינו רכוש החברה ונמסר לשימוש הלקוח בבר המים של החברה.

800.00

מיכל הגזה לסודה בר מעיינות – עד 3000 כוסות.
המיכל הינו רכוש החברה ונמסר לשימוש הלקוח בבר המים של החברה.